Långsiktighet

Vi tar ansvar!

Vare sig det gäller tillit och respekt i bemötandet av kunder, anställda eller samarbetspartners eller om det gäller arbetsmiljö, resurshantering eller kvalitetssäkring, så är inte detta enbart ett ansvarsfullt tänkande och agerande hos ett välfungerande företag utan detta ingår även i Allgaiers företagsfilosofi.

Inom ramen för offensiven ”CSR Germany – Företag tar samhällsansvar”, som initierades av den tyska arbetsgivarorganisationen (BDA), den tyska industriorganisationen (BDI), den tyska industri- och handelskammaren (DIHK) och tyska hantverkares centralorganisation (ZDH), representeras Allgaier i kategorin ”CRS i praktiken” med olika Best-Practise-projekt.

Code of Conduct

Allgaier har fastlagt grundläggande etiska och moraliska värden för alla sina medarbetare i en egen uppförandekodex, den så kallade Code of Conduct. Alla anställda i Allgaier-koncernen är skyldiga att känna till denna Code of Conduct och att handla enligt denna.

Certifikat

Allgaier-Group anser att obligatoriska kvalitetsstandarder utgör grunden för ett pålitligt samarbete med kunder, samarbetspartner och medarbetare.
Därför är Allgaier-Group internationellt certifierat inom kvalitetssäkring, miljövård och energihantering som ett belägg för att lagliga föreskrifter och frivilliga standarder är uppfyllda.

Ledstjärnor för miljöskydd

Vi lägger en stor vikt vid att förbruka så lite resurser som möjligt och vid att skona vårt naturliga habitat redan när våra produkter börjar utvecklas och projekteras. Detta mål realiseras både när våra produkter tillverkas och används. Dessa ledstjärnor för miljövänligt agerande har omsatts i en miljöpolicy. Den måste följas av alla som arbetar inom Allgaier-Group.

Utbildning och yrke

Vårt kapital för framtiden ligger i ett medvetet arbete för att främja återväxten. Därför lägger Allgaier starkt fokus på att kontinuerligt bygga upp och föra erfarenheten, specialistkunskapen och kompetensen vidare. Vidare finns det en företagshälsovård som arbetar för att medarbetarna skall känna motivation för att stanna kvar länge.

 • Pilotprojekt Q-Region Göppingen
  Inom ramen för Baden-Württembergs utbildningsplanreform måste ett övergripande, kontinuerligt fungerande kvalitetssäkerhetssystem införas i alla skolor. I regionen Göppingen har lokala industriföretag gemensamt startat ett pilotprojekt. Allgaier har deltagit i detta arbete från starten.
   

 • Bildungswerkstatt Uhingen
  Allgaier är en av de grundande medlemmarna i utbildningsverkstaden Bildungswerkstatt Uhingen e.V., och är aktivt som styrelsemedlem i arbetet att implementera och följa upp målen sedan 2004. Utbildningsverkstadens mål är att hitta och främja nya vägar till ett bättre samarbete mellan skolor och företag. I första hand erbjuder verkstaden en professionell rådgivning och support från företagens sida till intresserade föräldrar och elever när de letar efter lämpliga praktik- och lärlingsplatser.
   

 • Allgaier-Juniorenfirma
  Samma år startade Allgaier projektet Juniorenfirma som drivs av Allgaier-lärlingar inom distribution och teknik. Där får lärlingarna lära sig grunderna i hur företag tänker och agerar under så gott som reella förhållanden. Tyngdpunkten läggs här bland annat på produktion och distribution av merchandising-artiklar.
   

 • Främja åtgärder för vidareutbildning
  Hos Allgaier främjas medarbetarnas möjlighet till personligt anpassad vidareutbildning genom att de har möjlighet att ta tjänstledigt, med ekonomiska bidrag och genom att flexibla arbetsnätverksmodeller används.
   

Socialt engagemang

 • Allgaier-skolpris
  Sedan år 2000 delar Allgaier ut ett skolpris till skolelever i Haupt- und Realschule Uhlingen. Priset går till dem som visat särskilda prestationer inom naturvetenskap och teknik. Priset är avsett att intressera och motivera tekniskt begåvade unga människor för tekniska yrken.
   

 • Lärlingsprojekt ”ALLGolino”
  För 5 år sedan startade Allgaier en utbildningsoffensiv tillsammans med lokala institutioner. Lärlingar som håller på att avsluta sin lärlingstid hos Allgaier bildar projekt-team som till exempel besöker förskolor och grundskolor för att på ett lekfullt sätt visa barnen och grundskoleeleverna hur spännande teknik kan vara. De demonstrerar hur Allgaier-produkterna fungerar och vad man kan göra med dem. Som avslutning på ALLGolino-projektet görs ett studiebesök av alla barn i Allgaiers utbildningsverkstad i Uhingen.
   

Kontakt
Allgaier-Group

+49 (0) 7161 301-0
+49 (0) 7161 32452

Downloads

ALLGAIER WERKE GmbH

Tel.: +49 7161 301-0
Fax: +49 7161 32452
info@allgaier-group.com

Kontakt