Historia

Starten

År 1906 startar Georg Allgaier ett företag i Hattenhofen för tillverkning av enkla skär- och stansverktyg. Bilismens tilltagande utveckling ger även skjuts åt metallbearbetningsindustrin.

Efter mer än ett decennium efter företagets start flyttar Allgaier sitt företag till det närliggande Uhingen, och levererar ett decennium senare för första gången karosseriverktyg i större omfattning till både Belgien och Frankrike. I slutet av tjugotalet börjar företaget sin serieproduktion av pressade delar för bilindustrin.

Etableringen

Företagets grundare, Georg Allgaier, avlider strax efter andra världskrigets slut, men hans familj fortsätter driva företaget i hans anda. År 1948 börjar Allgaier tillverka traktorer och skördetröskor för jordbruket t och grundar därmed ett nytt verksamhetsområde.

I mitten av 50-talet startar Allgaier tillverkningen av vindkraftverk, vilka används för bevattning i hela världen. Två år senare börjar även siktmaskiner tillverkas för första gången. Verksamhetssektorn processteknik har fötts, med en ständigt ökande efterfrågan på skräddarsydda anläggningar inom området.

Internationalisering

Från 1975 leds företaget av professor dr. Dieter Hundt och det är första gången någon utanför familjen ensam styr företagets öde. Hans fokus är att etablera varumärket Allgaier på den internationella scenen. Efter två år som företagsledare grundar han det första producerande dotterbolaget med säte i Frankrike. Senare expanderar han med Allgaier-företag i Schleswig-Holstein, Sverige och Spanien.

På 80-talet byggs en ny pressanläggning vid huvudkontoret i Uhingen samt nya lokaler för verksamhetssektorerna Automotive och processteknik. Allgaier utökar sitt sortiment genom att förvärva tillverknings- och distributionsrättigheterna för torkar och kylare från företaget Haag, Vaihingen/Enz, samt genom förvärvet av siktmaskinstillverkaren Mogensen GmbH & Co. KG, Wedel, Hamburg.

På 90-talet tillkom det tyska företaget C.G. Mozer GmbH & Co. KG och den svenska siktmaskin och sizer-tillverkaren Fredrik Mogensen AB. I och med förvärvet av det traditionsrika, nordeuropeiska företaget, som första gången drog uppmärksamheten till sig på 50-talet med uppfinningen av Mogensen Sizer, utökade Allgaier sin produktportfölj för mekanisk och termisk processteknik på ett avgörande sätt. Vid millenium-skiftet förvärvade Allgaier det spanska företaget Gosag S.A och vann därmed ännu en tillverkare av sikt- och behandlingsanläggningar i Europa.

Från pionjär till väletablerad

Det som tidigare var en pionjär inom formnings- och processteknik har utvecklats till ett internationellt företag som säljer sina produkter och tjänster med stor framgång över hela världen. Från år 1975 har omsättningen på omräknat 25 miljoner euro mer än tiodubblats till 455 miljoner euro år 2017. År 2006 firar Allgaier och drygt 1 700 medarbetare företagets 100-årsjubileum.
2008 övertar dipl.-ing. Helmar Aßfalg företagets ledning från professor dr. Dieter Hundt, som utnämns till styrelseordförande.

Aßfalg bygger konsekvent på framgångsstrategin som professor dr. Hundt påbörjade på 70-talet.. År 2009 grundar han bil-dotterbolaget Allgaier de México i Mexico City. Där börjar omedelbart pressade delar och komponenter tillverkas för bilindustri och underleverantörer verksamma i NAFTA-området. Ett år senare tillkommer det kinesiska dotterföretaget Automotive Tool & Die Beijing Co. Ltd. och Almo Process Technology Inc. i USA.

Med dessa nyförvärv och nystartade företag fortsätter Allgaiers framgångsrika expansionshistoria med investeringar i just de marknader som lovar hög tillväxt i framtiden.

Investering i framtida marknader och produkter

Allgaier kommer även i framtiden att bygga på sina långvariga kundrelationer, etablera sig som leverantör av högkvalitativa anläggningar och komponenter som uppfyller höga krav och investera målinriktat i framtidsmarknader och -produkter.

Ett exempel som tydligt understryker detta är grundandet av dotterföretaget Allgaier de Puebla i Mexico år 2011, vilket är beläget i nära anslutning till en av den tyska Volkswagen-koncernens produktionsanläggningar. På en sammanlagd yta som omfattar nästan 7 000 kvadratmeter kommer 500 nyanställda Allgaier-medarbetare att leverera produkter till den nord- och mellanamerikanska bilmarknaden.

Ytterligare ett aktuellt exempel är grundandet av en Joint-Venture med företaget ICIL i Indien, som hittills har arbetat med sizer-tekniken på licens från Mogensen. Allgaier vill använda detta samarbete för att utvidga hela sin processtekniska kompetens på denna stora marknad.

Kontakt
Allgaier-Group

+49 (0) 7161 301-0
+49 (0) 7161 32452

Downloads

ALLGAIER WERKE GmbH

Tel.: +49 7161 301-0
Fax: +49 7161 32452
info@allgaier-group.com

Kontakt