Organisation

Allgaier-Group Organisation

Allgaier-Group – kundanpassad service åt globala uppdragsgivare

Allgaier-Group kombinerar tydliga strukturer och ansvarsområden för alla sina verksamhetssektorer, företag och samarbetspartner över hela världen.

Den operativa verksamheten i Allgaier-Group är indelad i två verksamhetssektorer, nämligen Allgaier Automotive och Allgaier Process Technology, som hör under Allgaier Werke GmbH. Som holding-bolag styr detta företag hela koncernens centrala organisation och management från huvudkontoret i Uhingen.

Inom verksamhetssektorn Allgaier Automotive bearbetar företag i södra och östra Tyskland, Frankrike, Mexico och Kina över 80 000 ton stål och aluminium varje år. Ett anpassat logistikkoncept säkerställer ständig leveransberedskap och Just-in-time-leverans av komponenter till den globalt verksamma bilindustrins produktionsband.

Inom verksamhetssektorn Allgaier Process Technology erbjuder företag i södra och norra Tyskland, Sverige, Spanien, USA och Indien samt talrika agenter över hela världen för närvarande sina tjänster åt över 30 000 kunder inom bulkgodshantering. Våra globala kärnvarumärken som Allgaier, Mogensen, Gosag och Mozer står då för skräddarsydda och innovativa processtekniska lösningar.

Allgaier Automotive

  • Allgaier Automotive GmbH
  • Allgaier Sachsen GmbH
  • Allgaier France
  • Allgaier De Puebla S.A.P.I. De C.V.
  • Allgaier Automotive Tool & Die (Beijing) Co., Ltd.
www.allgaier-automotive.com

Kontakt
Allgaier-Group

+49 (0) 7161 301-0
+49 (0) 7161 32452

Downloads

ALLGAIER WERKE GmbH

Tel.: +49 7161 301-0
Fax: +49 7161 32452
info@allgaier-group.com

Kontakt