Vision

En kombination av kundfördelar och lönsamhet

Allgaier är ett progressivt, traditionsrikt företag med en hållbar tillväxt, som stärker sin centrala plats i värdekedjan och förser sina kunder med de bästa produkterna. Sedan företaget grundades 1906 är koncernen i ständig utveckling, flyttar ribban högre och håller jämna steg med förändringarna som präglar den industriella världen.

Tillväxten baseras på innovativ teknologi, höggradig kundorientering och en markerad global närvaro. Allgaier kommer även fortsättningsvis att bygga på sina styrkor för att säkra företagets ihållande framgångar.

Allgaier-Group står för:

  • Erfarenhet och tillförlitlighet
  • Forskning och utveckling
  • Snabbhet och flexibilitet
  • Enhetliga processförlopp
  • Kompetens och kunskapstransfer
  • Tillväxt och internationalisering

Dessa mål kan endast uppnås med hjälp av erfarna specialister och ledning som personligen bidrar med idérikedom, kunskap, motivation och engagemang. Det är just dessa medarbetare som måste entusiasmeras, vinnas och behållas länge – med långvarigt säkra arbetsplatser, attraktiva utvecklingsmöjligheter och löner som motsvarar vår uppskattning.

Kontakt
Allgaier-Group

+49 (0) 7161 301-0
+49 (0) 7161 32452

Downloads

ALLGAIER WERKE GmbH

Tel.: +49 7161 301-0
Fax: +49 7161 32452
info@allgaier-group.com

Kontakt